Med en egen CD-skiva kan du i lugn och ro träna hemma

på de tider som passar dig. 

 

Människor som regelbundet gör Feldenkraisövningar, beskriver ofta ett tillstånd av lugn och koncentration. Rörelserna utföres medvetet och långsamt, vilket bidrar till såväl fysisk som mental balans. De långsamma rörelserna ger en omedelbar frisättning av lugn- & rohormonet oxytocin. Fördelen med CD-skivorna är att du kan träna på egen hand när det passar dig bäst. Många gör en övning innan läggdags för en bättre sömn. 

Basövningar

Övningarna kan användas i såväl förebyggande som behandlande syfte. Basövningarna för rygg, nacke, käkar, axlar och höfter består av nio övningar och finns samlade på tre CD. Du kan beställa en, två eller tre CD. Läs mer under rubriken Basövningar.

Golf

För golfare finns två CD framtagna i samarbete med Svenska Golfförbundet. CD volym 1 är uppvärmningsövningar och CD volym 2 är specifika rörlighetsövningar för bättre sving och puttning. All träning gör du i lugn och ro hemma! Du kan beställa en eller båda CD. Läs mer under rubriken Golfare.

 

Feldenkrais och Mindfulness

Ett träningsprogram på två nyutgivna CD, som på ett unikt sätt kombinerar Feldenkraisrörelser med Mindfulnessträning. Producerat av Marianne Wingqvist i samarbete med psykolog Lars-Eric Uneståhl. Du kan beställa en eller båda CD. Info om beställning och priser finns under rubriken Feldenkrais och Mindfulness.